ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលជួបក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃសមាគមកុមារ NOMA


ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត នៃសមាគមកុមារ NOMA ប្រទេសបារាំង នឹងចាប់ផ្តើមវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ លើមុខជំងឺមុខម៉ាត់គ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ៖ ឆែបម៉ាត់ ដុះសាច់… ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូល ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ដល់ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

13100721_1728071500815962_751658690819011473_n 1000635_1728071427482636_5282149577754804490_n 13051611_1728071514149294_7855446745963502689_n 13055319_1728071470815965_3776137461045162818_n 13062452_1728071434149302_8136575984601543719_n 13077011_1728061460816966_3877436800907339443_n 13087439_1728061570816955_5612910110751258069_n 13087761_1728061464150299_1089929286987419472_n 13094345_1728071430815969_6059895587050453221_n 13096251_1728071527482626_6004302257044728998_n