លោក ពុទ្ធ រិទ្ធី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្តៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់ បើកអង្គប្រជុំផ្សព្វផ្សាយវិធានការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង


ព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែឧសាភា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាឃុំវាលស្រុកកណ្តៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយវិធានការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់សាលា
ស្រុកកណ្តៀង ក្រោមការណែនាំនិងការបកស្រាយរបស់ លោក ពុទ្ធ រិទ្ធី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកណ្តៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

13177590_264191017266319_6660471162818014545_n 13103473_264190693933018_7672238425969664822_n 13124565_264190517266369_5144398678758838314_n 13124990_264191163932971_6799482670847945279_n 13138865_264190827266338_6874074524335361516_n 13139031_264191067266314_1456128328865465785_n 13151774_264190753933012_1086569996211377855_n 13151860_264191110599643_7990633299433885115_n 13173671_264190903932997_8208720168234081343_n 13173678_264191230599631_1795265453278052911_n