មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់ កំពុងចុះត្រួតពិនិត្យការះនុវត្តគម្រោងថែទាំប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦


នាព្រឹកថៃ្ងទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តពោធិ៍សាត់រួមជាមួយការិយាល័យផ្លូវជនបទបានចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងថែទាំខួបប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ដែលមានប្រវែង ១៥,២០០km ដែលសិ្ថតនៅក្នុងឃុំព្រងិល ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ នឹង សង្កាត់ចំរើនផល ក្រុងពោធ៍សាត់ ។ ដែលកំពុងស្ថាបនា ជួសជុលឡើងវិញដោយមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្ត។ ជលទ្ធផលសំរេចបាន ៣៥ ភាគរយ ដោយ ះចាក់បំពេញដីស លើតួផ្លូវលើចំនុចខ្វះខាត ។ សាងសង់លូូ ០១ កនែ្លង រូចរាល់ជាស្ថាពរ ។

13230142_1069674579762850_4775297063952138194_n 12036482_1069674556429519_3478421733066233468_n 13119059_1069674523096189_3823124181039000117_n 13139177_1069674393096202_7171231910506774432_n 13151728_1069674476429527_1698936591008323330_n 13151851_1069674416429533_9041517464196134089_n 13177539_1069674493096192_8323580023237623740_n 13226957_1069674439762864_4556940749254402024_n