កិច្ចប្រជុំស្តីពីការត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា ប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់


ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៦ ប្រជុំត្រៀមរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្ងៃ២០ឧសភាឆ្នាំ២០១៦នៅមន្ទីរគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា ប្រធានគណ:ប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត។

13241163_1778581109041561_7352317354489232965_n 13166061_1778581195708219_4150312935460896119_n 13178653_1778581159041556_2233556977085090854_n 13239979_1778581229041549_7082754373263200119_n