សេចក្ដីស្រលាញ់ ការផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅ រួមសុខទុក្ខ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ជាពិសេស ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់


សេចក្ដីស្រលាញ់ ការផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅ រួមសុខទុក្ខ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ជាពិសេស ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ គឺបានផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងជាង ៤៨មឺុននាក់ទទួលបានស្មើៗគ្នា ព្រមទាំងឯកឧត្ដមក៏ជាសមាជិកមួយរូប ក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងជាង ១១មឺុនគ្រួសារ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលផងដែរ។

13263938_1134489209936463_780633528697542483_n 13221568_1134489079936476_556800801424884916_n 13227091_1134489153269802_7820684852422003717_n 13260003_1134489113269806_7939357622782688168_n 13241301_1134489066603144_8554573443146374879_n