កិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិិការគណបក្សប្រជាជនខេត្តពោធិ៍សាត់


នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនខេត្តពោធិ៍សាត់ មានកិច្ចប្រជុំមួយ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនខេត្ត ដើម្បីពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូមន្ត្រីនៃគណ:ចលនាអង្គការ សមាគម និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហការល្អជាមួយគណបក្សគ្រប់ថ្នាក់។ ដែលមាន ឯកឧត្តម ឌិត ទីណា ប្រធានប្រតិភូនៃមន្ត្រីគណ:ចលនាអង្គការ សមាគម និង ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៃគណ:ចលនាមហាជន។ ឯឧ. អឹុង ឌីប៉ូណា អនុប្រធាន និង លោកសឹុម សុខខេង សមាជិក។

13220906_1780533475512991_5606797712541864405_n 13221750_1780533338846338_599574302482336956_n 13230142_1780533302179675_8010009509525377741_n 13237816_1780533445512994_747677262898264221_n 13256139_1780533378846334_3230618174465236875_n 13260112_1780533502179655_2946049167229743631_n 13260234_1780533422179663_1077212812696821261_n