ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការបើកវិញ្ញាសារប្រឡង


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការបើកវិញ្ញាសារប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា

ឆ្នាំ ២០១៥ នៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់។

កូនសិស្សចូល

កូនសិស្ស បើកវិញ្ញាសារ រៀបចំបើក