លោក ចាប នាង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់


ព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ លោកចាប នាង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ អមដំណើរដោយលោក ក្រូច សុខុន នាយករដ្ឋបាល

ក្រុងពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខ និង ជួបសំណេះសំណាលជាមួយ លោក លោកស្រី ចៅសង្កាត់ ចៅសង្កាត់រង មេភូមិ សមាជិកភូមិ និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនៅសង្កាត់ស្វាយអាត់។

ក្រុង១ ក្រុង២ ក្រុង៣ ក្រុង៤ ក្រុង៥ ក្រុង៦