រូបភាព សំណង់ធារាសាស្ត្រខ្នាតធំពីរកន្លែងគឺ ទំនប់ស្ទាក់ទឹកទី ៣ និង ទី ៥ស្ថិតក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់


ទស្សនារូបភាព មុន និង ក្រោយស្ថាបនារួច នៃសំណង់ធារាសាស្ត្រខ្នាតធំ ២កន្លែង គឺទំនប់ស្ទាក់ទឹកទី៣ និង ទី៥ ស្ថិតក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលទំនប់ទាំង២ មានសមត្ថភាពស្តុកទឹក រហូតដល់ជាង ៥០លានម៉ែត្រគូប ដើម្បីស្រោចស្រពស្រូវ និង ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។

13445765_1748082015481577_2248533465774556894_n 13315690_1748081218814990_4172974825877747727_n 13346542_1748081412148304_8284560046484911860_n 13406826_1748081722148273_8853073312963679267_n 13406855_1748081878814924_4368275464912990246_n 13407196_1748081398814972_9092624792569881444_n 13413520_1748081562148289_4068499912162649718_n 13418847_1748082032148242_1458794038900925475_n 13418969_1748081352148310_7935043338513397073_n 13423829_1748081945481584_3651416071640404708_n 13432401_1748082072148238_4040474239108779288_n 13442221_1748081872148258_8193613650340137744_n 13445346_1748081832148262_991619091062265298_n 13445738_1748082078814904_3071950175547998430_n