ឯឧ កែវ រតនៈ ឯឧ បណ្ឌិត ទី នរិន្ទ និងសហការីបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងឧបត្ថម្ភដល់កងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ ១៤ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់


ឯឧ កែវ រតនៈ ឯឧ បណ្ឌិត ទី នរិន្ទ និងសហការីបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងឧបត្ថម្ភដល់កងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ ១៤ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយពាំនាំការនឹករលឹកនិងពរសព្វសាធុការពីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងភរិយាជូនកងទ័ព ក្នុងបរិយាកាសរីករាយជាមួយបុគ្គលិករបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា ។ ស្រុកក្រគរថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ។
អត្ថបទ និងរូបភាព (ក្រគរ ជួយក្រគរ)

13466423_313654558966452_7828228434376931914_n 13510961_313654508966457_6122737571738675829_n 13512195_313654525633122_2961804750082506782_n 13516410_313654478966460_4302445507302957247_n 13521970_313654412299800_4704997212682937446_n