ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម និងលោកជំទាវ ជា ខេង បានដឹកនាំបងប្អូនកម្មករជាច្រើននាក់ទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រកល្អៀងក្នុងស្រុកក្រគរ


ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម និងលោកជំទាវ ជា ខេង បានដឹកនាំបងប្អូនកម្មករជាច្រើននាក់ទៅងូតទឹក
កម្សាន្តលេងនៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រកល្អៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយ នាព្រឹកចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី២៥
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ។

13516266_507675372756993_756545274701878609_n 13465959_507674432757087_336789994780587532_n 13466162_507675269423670_6632454909801388280_n 13502047_507674462757084_5465342701300938495_n 13511957_507675319423665_6835619783491084992_n