លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និង លោក ចាប នាង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង អញ្ជើញជាធិបតីក្នុងអង្គវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី២


~លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង
~លោក ចាប នាង អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង អញ្ជើញជាធិបតីក្នុងអង្គវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី២ និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននាព្រឹកថ្ងៃទី២៨/០៦/២០១៦ នៅសង្កាត់លលកស ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បញ្ហាដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាមានចំនួន១៦បញ្ហា ក្នុងនោះគណៈអភិបាល និងវាគ្មិន បានដោះស្រាយជូនបានចំនួន៩បញ្ហា និងបានបកស្រាយជូន តែពុំទាន់បានដោះស្រាយចំនួន៧បញ្ហា ចំពោះបញ្ហាដែលមិនបានដោះស្រាយរដ្ឋបាលក្រុងនឹងយកទៅពិភាក្សាជាមួយអង្គភាពពាក់ពន្ធ ដើម្បីរកដំណោះស្រាយបន្ត ។

វេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី២ គឺទទួលបានការគ្រាំទ្រ និងសហការដោយ អង្គការអនាគតកុមារ (AK) វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយោបាយ(API) អង្គការរ៉ាឆា (Racha) និងរដ្ឋបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ ។

13438856_510007169185195_1201934086108808384_n 13439039_510007149185197_8257179315638127809_n 13501769_510006799185232_3776528149713970455_n 13501940_510007265851852_2964224672026817026_n 13502075_510007052518540_1378689138229451028_n 13507098_510006825851896_422906108155925964_n 13508895_510006959185216_3001942936064329150_n 13508946_510007022518543_8497013948943916469_n 13510997_510007199185192_1648917672263738444_n 13557847_510007069185205_6217870632262809370_n 13557935_510006759185236_3860496522320966349_n