ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណកម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ ចូលជាអធិបតីក្នុងពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្សស្រុុកភ្នំក្រវាញ


នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណកម្មាធិការគណបក្សខេត្តនិងជាប្រធានក្រុម

ប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទីនរិន្ទប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកភ្នំក្រវាញបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំយុវជនគណបក្សភ្នំក្រវាញ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកភ្នំក្រវាញ។ លទ្ធផលបោះឆ្នោតទទួលបានដូចខាងក្រោមៈ

១. លោក ប៉ែន ផាន់ណា ប្រធាន

២. លោក សៅ សេន       អនុប្រធាន

៣. លោក ផល ពន្លក      អនុប្រធាន

៤.លោក   ព្រំ  ផ្លែនឆាត  ជំនួយការ

៥. កញ្ញា    កន  ចិន្តា        ជំនួយការ

សមាជិក២ លទ្ធផល២ អធិបតី សមាជិកយុវជនមើលពីក្រោយ លទ្ធផល យុវជនក្រវាញ១ យុវជនក្រវាញ ទី នរិន្ទ