ពិធីបញ្ចូលសមជិកគណបក្សប្រជាជនក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម


រសៀលថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ ឯកឧត្តម ខួយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ប្រធាន

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ៨៨ នាក់ន្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន

២៨ នាក់ ដែលជាមន្ត្រីរាជការវ័យក្មេងនៅតាមមន្ទីរនានាចំនួន ៨មន្ទីរ នៅសាលប្រជុំធំអូរចំបក់ ស្ថិតក្នុងភូមិ សាលាគំរូសង្កាត់

ព្រៃញី ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់។

បញ្ចូលបក្ស បញ្ចូលបក្ស១ បញ្ចូលបក្ស២ បញ្ចូលបក្ស៣ ប្តេជ្ញាចិត្ត រួម១ រួម២ សមាជិកបញ្ចូលបក្ស សមាជិករយម