ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងអង្គការយេនឌ័រនិងអភិវឌ្ឍន័ដើម្បីកម្ពុជា


ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និង លោកជំទាវ ជុក សុផានី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត ទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយតំណាងអង្គការយេនឌ័រ និង អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកម្ពុជា (GADC) ដែលមានគម្រោងលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ ឲ្យក្លាយជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន ចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និង នយោបាយ ដោយចាប់ដំណើរការពីឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ២០១៨ នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

13731664_1762993830657062_960127405880496942_n 13645275_1762993833990395_7288278366834526164_n 13716245_1762993827323729_6421868805358447285_n 13731593_1762993887323723_5068560116668615353_n