ឯកឧត្តម ម៉ៅ.ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចែករង្វាន់សិស្សពូកែ


ឯឧ.ចែក ឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍  ពោកំបោរ៥ ពោកំបោរ - Copy