កម្រងរូបភាពខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទស្សនៈវិស័យដ៍វែងឆ្ងាយនៃការអភិវឌ្ឍ និងការកែលម្អសោភ័ណ្ឌភាពក្នុងខេត្ត


ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់
ទស្សនៈវិស័យដ៍វែងឆ្ងាយនៃការអភិវឌ្ឍ និងការកែលម្អសោភ័ណ្ឌភាពក្នុងខេត្ត ប្រយោជន៍សក្តានុពលទេសចរណ៍ សុខដុមរមនា និងសុខមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ។

13900348_307637269570768_8084958525941065060_n 13627183_307637189570776_3346533856138462692_n 13872797_307637106237451_3984995367407792056_n 13873080_307637286237433_3982637645848274141_n 13882476_307637146237447_194485453707166924_n 13895159_307637236237438_1421379897698242771_n 13895472_307637212904107_5413098687134629499_n