ឯកឧត្តម ម៉ៅ.ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចុះសួរសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រនៅស្រុកក្រគរ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ.ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អមដំណើរដោោយឯកឧត្តម ម៉ក់.រ៉ា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត ព្រមទាំងប្រធានមន្ទីរ និងអង្គភាពជំនាញមួយចំនួន បានអញ្ឃើញចុះសួរសុខទុក្ខដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ នៅក្នុងស្រុកក្រគរ ថែមទាំងបាននាំអំណយជាអង្ករមួយចំនួនទៀតទៅចែកជូនដល់កម្មករទៀតផង។

កម្មកររោងចក្រ ចែកអង្ករ កម្មកររោងចក្រ សួរសុខទុក្ខកម្មករ