ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត


ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត និងបើកសិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មផែនការថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ឆ្នាំ២០១៦ របស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរផែនការខេត្ត។

13907032_1781320245491087_1040463491198130045_n 14054107_1781320132157765_3832438807743561970_n 14054932_1781320138824431_3467856807447384286_n 14089086_1781320148824430_8542404680602945867_n