ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនអនុប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមករងាររបស់គណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តចុះស្រុកបាកានបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណបក្សឃុំ ភូមិ ឃុំស្វាយដូនកែវ


នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជន ឃុំស្វាយដូនកែវ ក្នុងស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់មានកម្មវិធីសំណេះសំណាលមួយ ជាមួយគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ភូមិ យុវជនឃុំ នារីឃុំ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន សមាជិកគណ:កម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន អនុប្រធានគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមករងាររបស់គណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តចុះស្រុកបាកាន វាលវែង និងក្រុងពោធិ៍សាត់។
ខ្លឹមសារក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលនាពេលនោះគឺ:ស្តាប់នូវរបាយការណ៍របស់គណបក្សឃុំរាយការណ៍ការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយរបស់គណបក្សកន្លងមក។ – ស្តាប់នូវបញ្ហាប្រឈមនានារបស់មេបក្សភូមិ ផលលំបាក ក្នុងការដឹកកន្លងមក។

14102737_1819404118292593_4987032282834756340_n 14034875_1819404174959254_8979397361955547044_n 14046053_1819404001625938_1971205033692241541_n 14054232_1819404198292585_234750961252124051_n 14079682_1819404101625928_4985777118285899048_n 14088410_1819404054959266_4394225304988841315_n