ឯឧ,ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាប្្រធានគណ:ប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និង លោកជំទាវ ឯម ប៉ុណ្ណា សមាជិកសភាមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ចុះឃុំអូរតាប៉ោង ស្រុកបាកាន


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅស្នាកការគណបក្សប្រជាជនឃុំ អូរតាប៉ោង ស្ថិតក្នុងស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ មានកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួួយលោគណ:កម្មាធិការគណបក្សឃុំ ភូមិ យុវជនឃុំ នារីឃុំ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯឧ,ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាប្្រធានគណ:ប្រចាំការគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាអនុប្រធានក្រុមការងាររបស់គណ:អចិន្ត្រៃយ៍ចុះត្រួតពិនិត្យ ស្រុកបាកាន វាលវែង និងក្រុងពោធិ៍សាត់ និង ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯឧ,ម៉ៅ ធនិន ព្រមទាំងមានការចូលរួមពី លោកជំទាវឯមប៉ុណ្ណា សមាជិកសភាមណ្ឌលខេត្តពោធិ៍សាត់ ឯឧ,វង្ស សំអុល សមាិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និងជាអនុប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត លោក ញ៉ឹក សារ៉េតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្តនិងជាប្រធានគណ:ចាត់តាំងគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ចេង ឡៃ សមាជិកគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និង ជាអភិបាលរងខេត្ត លោក សារុន ចាន់ធី សមាជិកគណ:អចិន្ត្រៃយ៍គណគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ឯឧ, លឹម ចន្ទថៃ សមាជិកគណកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ។
ខ្លឹមសារ ក្នុងឱកាសំណេះសំណាលនាពេលនេះមាន -ស្តាប់នូវរបាយការណ៍ របស់គណប្សឃុំ អពីការអនុវត្ត គោលនយោបាយ របស់គណបក្សកន្លងមក – ស្តាប់នូវ មតិផ្សេងៗ របស់សមាជិកគណបណបក្ស ការលំបាក បញ្ហាប្រឈម ផ្សេងៗក្នុងកសរដឹកនាំកន្លងមក។

14184543_1821408698092135_1707995018031445374_n 14054131_1821372121429126_6470884286876890775_n 14054222_1821372264762445_143051684140283892_n 14063767_1821372444762427_7328148512457474685_n 14063889_1821402094759462_2187994234695370830_n 14063984_1821402171426121_7184101088835535369_n 14064017_1821372081429130_4301781841189981021_n 14067716_1821371871429151_502973885692298973_n 14068174_1821372191429119_6059029697757004779_n 14080050_1821371961429142_4943649679714184626_n 14088393_1821372308095774_4659346104817919579_n 14088602_1821402224759449_4994057558552695519_n 14095719_1821402064759465_2471368066084497359_n 14095884_1821402134759458_2546189540289643476_n 14100286_1821372028095802_4941279854194271535_n 14102136_1821372208095784_8805185454334104760_n 14102369_1821372601429078_2885616293436531185_n 14102414_1821371778095827_8270551593609746664_n 14141596_1821372388095766_6108854391786616951_n 14141905_1821372681429070_7976566681153778211_n 14183718_1821372338095771_4629363794269412958_n