ឯកឧត្តម ឈឹម ផាវេត សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តឧទ្ទេសនាមឯកសារទី៥


វគ្គសិក្សានយោបាយរបស់គណបក្សពោធិ៍សាត់លើកទី២បានដំណើរការមកដល់ទីបញ្ចប់(២៨-៨-២០១៦)បន្ទាប់ពីពិភាក្សាអស់រយ:ពេល៣ថ្ងៃលើឯកសារ៥:
១.គណបក្សប្រជាជន និងប្រវត្តិ សកម្មភាព ស្នាដៃ បទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំរបស់គណបក្ស។
២.គោលការណ៍គ្រឹះនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស។
៣.ការយល់ដឹងមួយចំនួន អំពីលក្ខន្តិក:គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
៤.សភាពការណ៍កម្ពុជា និងបណ្តាភារកិច្ចចំពោះមុខ។
៥.ការកសាងអត្តចរិត សីលធម៌ល្អប្រពៃរបស់មន្ត្រីបក្ស។
ព្រឹកនេះឯឧ.ឈឹម ផាវេត សមាជិកគណកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាអនុប្រធានគណឃោសនាអប់រំគណបក្សខេត្ត កំពុងឧទ្ទេសនាមឯកសារចុងក្រោយ។

14054003_1821388194760852_5821153821223058177_n 14055161_1821388144760857_8193859523813387816_n 14088396_1821388078094197_3986077843219726881_n 14102682_1821388104760861_7171049436809050874_n