ឯកឧត្តមអឹុង.គឹមលាង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសណ្ឋាពោធិ៍សាត់សែនជូរី ឯកឧត្តម អឹុង.គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិសាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា

ផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មី ដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ពិធី.កសិកម្ម ពិធី.ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម១ ពិធីផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម