ក្រុុមកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រិត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលភ្នំពេញបាននាំយកនូវអំណោយមនុស្សធម៌មកចែកជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រទៅចែកជូននៅឃុំស្រែស្តុកស្រុកកណ្តៀងខេត្ត ពោធិ៍សាត់


ថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ក្រុមកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រិត្យការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលភ្នំពេញបាននាំយកនូវអំណោយ
មនុស្សធម៌មកចែកជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រជាក់ស្តែងនៅឃុំស្រែស្តុកស្រុកកណ្តៀងខេត្ត ពោធិ៍សាត់ចំនួន១០គ្រួសារ
រួចមកក្រុមយុវជនយើងខ្ញុំក៏បានបន្តរការចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាជនដែលរស់នៅឃុំរាំងទិលដើម្បីជួប
ជំរុញនិងណែនាំបន្ថែមដល់ពួកគាត់អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (លទ្ធផលគឺទទួលបានជោគជ័យ)

14329923_330117450673675_4436041595972257656_n 14329923_330117677340319_9028334226835287481_n 13244629_330118054006948_480991895222425947_n 14102754_330117227340364_9219542163326342978_n 14141940_330118100673610_4784353249749250221_n 14184416_330117524007001_9109058707473680844_n 14203125_330116987340388_880480765659021737_n 14225351_330117304007023_4905147011190740675_n 14225463_330116900673730_633476187704910679_n 14232447_330118027340284_4739273446138551143_n 14233035_330118074006946_8917975064741004969_n 14264145_330117614006992_6510347563466233700_n 14264197_330117187340368_3769600650285255882_n 14264850_330117394007014_5837559505771537996_n 14264892_330117074007046_7614042880829434357_n 14264973_330117964006957_7516521637900091389_n 14316753_330117144007039_7952674344915343592_n 14317433_330117030673717_3111387804680732901_n 14317437_330117560673664_5099096720670012952_n 14322195_330117817340305_6484613806559383638_n