ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យនិង ជម្រុញ ល្បឿននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


ដោយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខេត្តពោធិសាត់ នៅ 3 ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ឯ.ឧ ស៊ុយ សែម បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យ
និង ជម្រុញ ល្បឿននៃការចុះឈ្មោះ ដោយឃុំខ្លះនៅមានភាពយឺតយ៉ាវ ជាក់ស្តែងឯ.ឧ បានចុះផ្ទាល់ជួបជាមួយ គណបក្សឃុំ សាខាបក្សភូមិ និង យុវជន ឃុំ
ភូមិ ដើម្បីរំលឹកមន្ថែម នឹងផ្តល់អនុសាសន៍ ព្រមទាំង
ដោះស្រាយមធ្យោបាយខ្លះៗជូនដើម្បីដំណើរការបានល្អ
ជាក់ស្តែង ឯ.ឧ បានចុះផ្ទាល់ដល់ឃុំ កោះជុំ ឃុំបឹងខ្នារ ឃុំមេទឹក ឃុំអូរតាប៉ោង និងឃុំតាលោ ។

14224956_555772117962860_324867742275291873_n 14232997_555772261296179_8163516913078216773_n 14237498_555772157962856_8704339503528495735_n 14264818_555772091296196_2815376824703639141_n 14264989_555772067962865_2210624525537442001_n 14292449_555772181296187_7310215494264340120_n 14316818_555772204629518_9023697883603934213_n 14317488_555772357962836_2323457031744760678_n 14333686_555772314629507_188331199459568769_n