ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ និងដោះស្រាយរាល់ក្តីកង្វល់ដោយផ្ទាល់ ជូនបងប្អូនអាជីវករផ្សារពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ និងដោះស្រាយរាល់ក្តីកង្វល់ដោយផ្ទាល់ ជូនបងប្អូនអាជីវករផ្សារពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។

WhatsApp Image 2016-09-20 at 1.36.18 PM 14322595_330117780656050_2851137349155513653_n 14344678_330117713989390_1092129871737803742_n 14358708_330117623989399_5218988130913593529_n 14370208_330117563989405_4840128236740490261_n 14390619_330117840656044_3225824638010085708_n WhatsApp Image 2016-09-20 at 1.35.54 PM WhatsApp Image 2016-09-20 at 1.36.01 PM WhatsApp Image 2016-09-20 at 1.36.05 PM WhatsApp Image 2016-09-20 at 1.36.09 PM WhatsApp Image 2016-09-20 at 1.36.10 PM