លោក​ ចាប​ នាង​ អភិបាលនៃគណ:អភិបាល​ក្រុងពោធិ៍សាត់ចូលរួមវេនបិណ្ឌ​ ទី​ ១២​ នៅវត្ត​ សុភី​ មុនី​ រង្សី​


-ព្រឹកថ្ងៃទី​ ២៨-កញ្ញា​-២០១៦​
លោក​ ចាប​ នាង​ អភិបាលនៃគណ:អភិបាល​ក្រុងពោធិ៍សាត់​ និង​ លោក​ ពុំ ចន្ថា​ អនុប្រ​ធានយុវជន​ខេត្ត​ ពោធិ៍សាត់​ រួម​យុវជន​ ក្រុង​ និងសង្កាត់ទាំង៧​ ចូលរួមវេនបិណ្ឌ​ ទី​ ១២​ នៅវត្ត​ សុភី​ មុនី​ រង្សី​ ស្ថិតនៅភូមិ​ ទួលម្កាក់​សង្កាត់ រលាប​ ក្រុងពោធិ៍សាត់​ ។

14522915_895833813851834_702886371091326460_n 14433139_895833837185165_3814947706048188785_n 14448974_895833883851827_6311407587203254576_n 14484806_895833940518488_3463461133504790196_n 14485042_895833760518506_1538977067846112458_n 14502883_895833700518512_5346331715877420315_n 14516607_895833720518510_7881875135499491741_n 14520619_895833780518504_2632530566773482344_n