កិច្ចប្រជុំក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត


កិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយបានបើកដំណើរការចាប់ពីម៉ោង២រសៀលទៅនាថ្ងៃទី១៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ដើម្បីពិភាក្សាប្រមូលបច្ច័យរៀបចំអង្គកឋិនទានរបស់គណបក្សដង្ហែរទៅវត្តពោធិ៍សុទស្សន៍នាថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។កិច្ចប្រជុំក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការ និងជាប្រធានគណ:ប្រចាំការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ឈុន សុង សមាជិកប្រចាំការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម ធាម លឹមអៀង សមជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត លោក ញ៉ឹក សារ៉េត សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ដែលមានសមាសភាពចូលរួមពីប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិក សាខាតាមបណ្តាញ អង្គភាព ក្នុងខេត្ត។អង្គប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត។

14731093_1841185272781144_4588215507532131706_n 14523133_1841184632781208_6302865969490313068_n 14642225_1841186032781068_5904461563522679670_n 14650452_1841185566114448_1981391463592430297_n 14650746_1841185806114424_2472094447060360869_n 14656239_1841186216114383_1716802525032692367_n 14681643_1841185506114454_1211530076032449671_n 14681842_1841185909447747_6504094226770618461_n 14690829_1841185452781126_1172101392883587909_n 14713672_1841186129447725_7647884957445292008_n 14716189_1841185699447768_5995098896368836212_n 14717157_1841185319447806_4578962763716565715_n 14721698_1841185389447799_3908039453892272442_n 14725627_1841185609447777_1040158578698993878_n