ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានដឹកនាំប្រតិភូ អញ្ជើញក្នុងពិធីដង្ហែរំកិលព្រះសពព្រះតេជគុណ នុត លាក់ ព្រះចៅអធិការវត្តកញ្ជរខាងជើង


ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានដឹកនាំប្រតិភូ អញ្ជើញក្នុងពិធីដង្ហែរំកិលព្រះសពព្រះតេជគុណ នុត លាក់ ព្រះចៅអធិការវត្តកញ្ជរខាងជើង ដែលចូលទីវង្គត់ក្នុងព្រះជន្មាយុ ៧៤ព្រះវស្សា នៅវត្តកញ្ជរខាងជើង ស្ថិតក្នុងភូមិពោធិ៍អណ្តែត ឃុំកញ្ជរ ស្រុកកណ្តៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.22 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.23 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.26 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.32 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.34 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.38 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.45 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.46 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.48 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.50 AM - Copy WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.51 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.56 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.14.58 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.00 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.09 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.11 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.13 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.15 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.18 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.20 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.25 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.33 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.34 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.36 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.37 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.39 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.15.57 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.16.00 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.16.01 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.16.09 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.16.17 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.16.18 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.16.19 AM WhatsApp Image 2016-10-19 at 10.16.20 AM