ឯកឧត្តម ស៊ុយ.សែម សមាជិកគណកម្មាធិការកណ្តាល ចុះទៅស្រុកវាវែង


រសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនស្រុកវាវែងមានកម្មវិធីសំណេះសំណាលមួយជាមួយ

ក្រុមការងារ និង សមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនឃុំប្រម៉ោយ និង ពិធីផ្ទេរតំណែងពី លោក ហេង.ចាន់ធួន ជូនទៅ លោក ខូយ.រីដា វិញ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ស៊ុយ.សែម សមាជិកគណកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់។

លោក ហេង.ចាន់ធួន លោក.ខូយ.រីដា សមាជិកសមាជិកចូលរួមវាលវែង ឯឧ.ស៊ុយ.សែម