ឯកឧត្តម ស៊ុយ.សែម ចុះពិនិត្យប្រព័ន្ធស្រោចស្រព នៅស្រុកបាកាន


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ.សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និង ថាមពល រួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

ឃុំ ស្រុកបាកាន និង សហគមន៍ប្រើប្រាស់ទឹក បានចុះត្រួតពិនិត្យតាមប្រឡាយទឹក និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពក្នុងឃុំមួយចំនួន

ដូចជាឃុំអូរតាប៉ោង ត្រពាំងជង រំលេច និងទំនប់បង្ហៀរទៅឃុំស្វាយដូនកែវ ដោយមានការចូលរួមពីលោក កែវ.វ័យ ប្រធាន

មន្ទីរធនធានទឹក និង ឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់។

កំពុងពិនិត្យទឹក ប្រព័ន្ធទឹកបាកាន ពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រឡាយ ពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រឡាយ១ មើលប្រឡាយ ឯឧ.កំពុងមើលទឹក ឯឧ.ស៊ុយ.សែម ចុះពិនិត្យប្រព័ន្ធទឹក១ ឯឧ.ស៊ុយ.សែមចុះពិនិត្យប្រព័ន្ធទឹក