ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប និងបានបន្តចុះពិនិត្យ ការពិព័រណ៌សម្ភារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងផលិតផល


ឯកឧត្តម អ៊ឹង គឹមលាង អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប(EU) និងសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិវិស័យជលផល ក្នុងគោលបំណងចុះពិនិត្យសកម្មភាពការងារ របស់កម្មវិធីជម្រុញកំណើនវិស័យកសិកម្ម ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន អនុវិស័យជលផលខេត្តពោធិ៍សាត់ នៅសាលប្រជុំតូចសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

ក្នុងថ្ងៃដដែលនោះ ឯកឧត្តម ក៏បានបន្តចុះពិនិត្យ ការពិព័រណ៌សម្ភារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងផលិតផល ដែលរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម សហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងកម្មវិធី ASPIRE នៅបរិវេណដីវាល ខាងជើងសាលាសង្កាត់លលកសផងដែរ៕

WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.10.08 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.22 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.25 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.26 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.30 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.33 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.37 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.40 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.43 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.44 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.46 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.52 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.54 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.57 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.08.58 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.02 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.05 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.07 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.10 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.31 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.33 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.34 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.38 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.45 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.09.51 AM WhatsApp Image 2016-11-11 at 11.10.01 AM