ឯកឧត្តម ជៀប សួ អនុប្រធានក្រុមការថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកកណ្តៀង ជួបប្រជុំជាមួយប្រជាការពារ៩ភូមិ


នៅថ្ងទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ មានកម្មវិធីសំណេះសំណាលមួយ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅ សាលាឃុំវាល ស្រុកកណ្តៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាមួយប្រជាការពារចំនួន៩ភូមិ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជៀប សួ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកកណ្តៀង និង លោក បណ្ឌិត នាង ស៊ីវត្ថា ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំវាល ។

ក្រុមការងារចុះជួយឃុំវាល ក្រុមការងារចុះជួយឃុំវាល១ ជួបប្រជាការពារ ជួបប្រជាការពារ១