ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលគ្រឿងបរិក្ខាបច្ចេកទេស


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានទទួលគ្រឿងបរិក្ខាបច្ចេកទេសពត៌មានអក្សរសម្ងាត់មួយឈុត របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ត្រូវបានឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អ៊ុក សារ៉ូត ប្រធាននាយកដ្ឋានអក្សរសម្ងាត់ ប្រគល់ជូនឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់

តំណាងឯកឧត្តមំៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារ និង បញ្ជូនពត៌ត្រង់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្តង ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់នគរបាលខេត្ត

និង នាយកដ្ឋានបំភ័នអក្ខរៈទៀតឡើយ។

ការប្រគល់... ថតរួមជាមួយឯឧ. ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ាជួបជុំ ឯកឧត្តម.ម៉ក់ រ៉ាទទួល