ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវ ឯម ប៉ុណ្ណា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង៣ប្រភេទ ចុះជួយច្រូកកាត់ស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថិតក្នុងភូមិបំណក់ ឃុំឈើតុំ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងលោកជំទាវ ហ៊ុន ចាន់ធី ម៉ៅ ធនិន ប្រធានកិត្តិយស, លោកជំទាវ ឯម ប៉ុណ្ណា តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ និងជាសមាជិកាប្រតិបត្តិ សាខាសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្ត សមាជិកាសមាគមនារី និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង៣ប្រភេទ ចុះជួយច្រូកកាត់ស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្ថិតក្នុងភូមិបំណក់ ឃុំឈើតុំ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្ទាប់ពីធ្វើការដាំដុះកាលពីរដូវវស្សាកន្លងមក។

ការចុះជួយច្រូតកាត់ស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះ ជាការគិតគូរ និងយកចិត្តទុក្ខដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្ត ក្នុងឱកាសសម្រាកពីការងារ ជូនចំពោះគ្រួសារក្រីក្រ ខ្វះខាត និងជួបការលំបាក ជៀសវាងជួលកម្លាំងពលកម្មគេ៕

WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.00.45 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.00.48 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.00.57 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.03 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.14 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.15 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.32 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.39 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.44 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.45 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.50 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.52 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.57 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.01.58 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.00 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.03 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.04 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.05 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.09 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.10 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.12 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.13 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.15 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.17 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.18 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.20 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.34 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.36 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.37 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.38 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.40 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.41 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.02.45 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.04.40 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.04.57 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.05.03 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.05.14 PM WhatsApp Image 2016-11-26 at 5.05.18 PM