លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធី បុណ្យម៉ៅឡុតណាប៊ី


លោក សំរិទ្ធិ អេង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធី បុណ្យម៉ៅឡុតណាប៊ី
( បុណ្យខួបកំណើតព្រះមហាម៉ាត់ )
និងបានសំណេះសំណាលជាមួយសប្បុរសជនមកពី
ម៉ាឡេស៊ី អ៊ីម៊ាំខេត្ត អ៊ីម៉ាំស្រុក កឹមទួន សាសនិកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរលាបជាង៣០០នាក់ ។ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១.១២.២០១៥នៅភូមិរលាបសង្កាត់
រលាប ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

photo_2016-12-21_14-19-39 photo_2016-12-21_14-18-50 photo_2016-12-21_14-19-06 photo_2016-12-21_14-19-12 photo_2016-12-21_14-19-20 photo_2016-12-21_14-19-27 photo_2016-12-21_14-19-33