លោក​ ចាប​ នាង​ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង​ពោធិ៍សាត់​បាននាំយក​ សម្ភារ​រួមមាន​ អង្ក​ ​ និងថវិកា​ របស់ឯក​ឧត្តម​ ម៉ៅ​ ធនិន​ទៅចូលរួមបុណសព លោកយាយ ងួន សៅ


ព្រឹក​ ថ្ងៃទី​២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
លោក​ ចាប​ នាង​ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុង​ពោធិ៍សាត់​បាននាំយក​ សម្ភារ​រួមមាន​ អង្ក​ ​ និងថវិកា​ របស់ឯក​ឧត្តម​ ម៉ៅ​ ធនិន​ និងលោក​ជុំទាវ​ ហ៊ុន ចាន់ធី ម៉ៅ ធនិនទៅចូលរួមបុណសព លោកយាយ ងួន សៅ ជន្មាយុ៨៥ឆ្នាំ នៅភូមិលលកស សង្កាត់លលកស ក្រុងពោធិ៍សាត់

photo_2016-12-21_14-24-01 photo_2016-12-21_14-23-55