ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានបន្តទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលជាក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មុនម៉ោងការងាររដ្ឋបាល


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបន្តទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មុនម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀង ដល់ជនចាស់ជរា និងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ដាច់ពេលពិតប្រាកដ ដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ ដោយទឹកជំនន់ លេចលង់ផលដំណាំ ស្រូវ លំនៅដ្ឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងខេត្ត ជាងមួយយប់ពីរថ្ងៃ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.04.12 AM WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.03.22 AM (1) WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.03.24 AM (1) WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.03.25 AM (1) WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.03.26 AM (1) WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.03.28 AM WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.03.29 AM WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.03.31 AM WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.04.08 AM WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.04.10 AM WhatsApp Image 2016-12-21 at 11.04.11 AM (1)