ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាត របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំត្រពាំងជង


ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអង្គសន្និបាត របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំត្រពាំងជង ស្រុកបាកាន  ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

photo_2016-12-26_14-22-09 photo_2016-12-26_14-20-55 photo_2016-12-26_14-21-05 photo_2016-12-26_14-21-13 photo_2016-12-26_14-21-21 photo_2016-12-26_14-21-29 photo_2016-12-26_14-21-35 photo_2016-12-26_14-21-41 photo_2016-12-26_14-21-49 photo_2016-12-26_14-21-56 photo_2016-12-26_14-22-03