លោក ងួន ប៉ោសេង អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាកាន​ទទួលបន្ទក ចុះជួយឃុំមេទឹក​ បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូន​សមាជិក​ សមាជិកា​ គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​


នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦​ លោក ងួន ប៉ោសេង អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបាកាន​ ទទួលបន្ទក
ចុះជួយឃុំមេទឹក​ បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូន​សមាជិក​ សមាជិកា​ គណបក្ស​ប្រជាជនកម្ពុជា​
ប្រមាណ​៣០០នាក់​ នៅភូមិតាមុំ​ ឃុំមេទឹក ស្រុកបាកាន ។

15665436_582038761987320_7187960166932960929_n 15697374_582038511987345_1212410220677449446_n 15697634_582038461987350_1593680420847888948_n 15697774_582038081987388_6841886495207967775_n 15698072_582038625320667_5253302376945489589_n 15698291_582038128654050_4241518560201672016_n 15726246_582038205320709_8234612614215240492_n 15726275_582037691987427_739860715383491620_n 15726737_582055841985612_2609623565001365424_n 15726880_582038171987379_7655583552557978322_n 15727303_582037821987414_3685377168953679127_n 15727362_582038365320693_6354065448327935518_n 15727365_582037905320739_5296462699166623018_n 15740767_582038725320657_1965591825192090897_n 15740825_582037961987400_621848989087560099_n 15741295_582038281987368_5808941800832728573_n 15747468_582037591987437_1043043749584314618_n 15747647_582038611987335_7611548586690663422_n 15747736_582037845320745_8169631479880838274_n