ឯកឧត្តម ខូយ សុខា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំស្រែស្តុក ស្រុកកណ្តៀង


ស្រុកកណ្តៀង
ឯកឧត្តម ខូយ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង
សន្និបាតគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំស្រែស្តុក ស្រុកកណ្តៀង ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស ចំនួន ៦៨០ នាក់ ក្នុងនោះសមាជិកាចំនួន ២១០នាក់ ។ នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។

WhatsApp Image 2017-01-04 at 3.44.51 PM WhatsApp Image 2017-01-04 at 10.23.02 AM WhatsApp Image 2017-01-04 at 10.23.07 AM