ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ


ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០១៧ របស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2017-01-05 at 9.23.02 AM WhatsApp Image 2017-01-05 at 9.22.47 AM WhatsApp Image 2017-01-05 at 9.22.49 AM WhatsApp Image 2017-01-05 at 9.22.52 AM WhatsApp Image 2017-01-05 at 9.22.57 AM WhatsApp Image 2017-01-05 at 9.22.59 AM WhatsApp Image 2017-01-05 at 9.23.01 AM