ឃុំមេទឹកបានបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១២-២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម


ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧នេះនៅស្នាក់ការគណះបក្សឃុំមេទឹកបានបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១២-២០១៧ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ របស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំមេទឹក ។ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម ប្រធានក្រុមការងារគណះកម្មាធិការកណ្តាលចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ – ឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល ព្រមទាំងមន្ត្រីមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ- តំណាងក្រុមបក្សទាំង១៥ ភូមិ សរុបអ្នកចូលរួម ៦៥១ នាក់ ។

WhatsApp Image 2017-01-08 at 7.32.51 PM WhatsApp Image 2017-01-08 at 7.32.02 PM WhatsApp Image 2017-01-08 at 7.32.23 PM WhatsApp Image 2017-01-08 at 7.32.26 PM WhatsApp Image 2017-01-08 at 7.32.39 PM WhatsApp Image 2017-01-08 at 7.32.49 PM