សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ក្នុងស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់


លើគ្រប់វិស័យឃុំអន្លង់ត្នោតកំពុងមានការវិវឌ្ឍន៍ឈានឡើងឥតឈប់ឈរ។ ថ្មីៗនេះដែរក្រុមការទាំងក្រុមបក្សឃុំទាំងក្រុមយុវជនឃុំដែលមានឯឧហុី វ៉ាន់ថននិង លោកហេង សុជាតិជាតំណាងក្រុមផ្ទាល់និងក្រុមការងារជារួមបានចុះជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រស្ត្រីសំរ៉ាលកូននិងក្មេងកំព្រាបានជាប្រចាំ។

ជូនអំណោយ... ជូនអំណោយដល់គ្រួសារ ជូនអំណោយដល់ចាស់ជរា ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាការពារ សកម្មភាពក្រុមការងារ ឯឧ.កែវ រតនៈ