ឯកឧត្តមកែវ រតនៈប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរបានផ្តល់ផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហម១ខ្សែដល់ប្រជាពលរដ្ឋ


ប្រជាពលរដ្ឋទូរទាំងភូមិចាមចាស់ឃុំឈើតុំស្រុកក្រគរមានការរីករាយសប្បាយចិតក្រៃលែងដោយសារបានទទួលអំណោយផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម១ខ្សែរប្រវ៉ែង២២៦ម៉ែត្រ”ដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយ ឯឧកែវ រតនៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រ ធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកក្រគរ។

ប្រជាជនចូលរួម ប្រជាជនបានលៀកស្លាក សាច់ដីបានចាក់ ឯឧ.កែវ រតនៈ