លោក សៅ ដារឿន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានអញ្ជើញបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦


លោកសៅ ដារឿន អភិបាលនៃគណអភិបាលស្រុក
បាកាន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកបវេសនកាល
សិក្សា ឆ្នាំសិក្សា2015-2016 នៅវិទ្យាល័យអូរតា-
ប៉ោង 01/11/2015 ,7:30 AM ។

12063374_1647344925504894_3540693288491251826_n 12187736_1647344962171557_2456570992371090660_n 12190866_1647345005504886_757940752672401484_n 12193458_1647344892171564_5467257404555938161_n 12195824_1647344982171555_2840636337133989649_n