កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រធាន និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលាស្រុកបាកានមានបើកការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធ៌មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ

សង្កាត់និងប្រកាសសាខាស្រុកបាកានក្រោមអធិបតីភាពលោកសៅ ដារឿនអភិបាលនៃគណះអភិបាលស្រុកបាកាននិងក្រុមការងារគំរោងមន្ត្រី

ពាក់ពន្ធ័ក្នុងស្រុកបាកាននិងអង្គការដៃគូរដែលមានសមាភាពចូលរួមចំនួន១៤០នាក់ផងដែរ។

12240059_363022617223165_2146618198626988852_n 10501743_363022913889802_2589606978192668425_n 12003861_363022693889824_67348029545530201_n 12227753_363022853889808_2603463588388005985_n 12235036_363022767223150_5746697056798788143_n 12239758_363022520556508_5584856790016857381_n