លោកជំទាវ ជុក សុផានី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងបទបង្ហាញ


លោកជំទាវ ជុក សុផានី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងបទបង្ហាញស្តីពី (របត់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ពិភពលោក ដែលជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា) នារសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសាលប្រជុំសណ្ឋាគារ ខេអឹម KM Hotel Meting Room ខេត្តពោធិ៍សាត់

12513488_1683828621906917_1188051096043497045_o 12513613_1683828351906944_3870576219249881475_o 12513615_1683827928573653_9105696283460640117_o 12615150_1683828068573639_4304020281814445115_o 12615241_1683827921906987_4927314114777112755_o 12628474_1683828075240305_4354002525034475556_o 12604679_1683828081906971_6141896207152487547_o - Copy 10275605_1683828611906918_1415786688355238208_o - Copy 12491799_1683828721906907_2042985769332373583_o - Copy 12493679_1683828725240240_4839519209751222124_o - Copy 12513488_1683828621906917_1188051096043497045_o - Copy 12513615_1683827928573653_9105696283460640117_o - Copy 12525335_1683828475240265_1285226327682577444_o - Copy