ឯកឧត្តម យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ ប្រធានគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសាសនា វប្បធម៌ និង ទេសចរណ៍ នៃរដ្ឋសភាជាតិ ចុះបេសកកម្មនៅខេត្តពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ ប្រធានគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសាសនា វប្បធម៌ និង ទេសចរណ៍ នៃរដ្ឋសភាជាតិ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចុះមកបំពេញបេសកកម្មការងារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត ។

12688072_1689245088031937_1239376059314516123_n 12622447_1689245094698603_6516111333221368059_o 12628395_1689245208031925_5933841695080757908_o 12647072_1689244961365283_7261023527155498689_n 12651104_1689245091365270_7301484218663901464_n 12651241_1689245221365257_3091151495937484958_n 12661831_1689244964698616_3436777500601003550_n 12670554_1689244968031949_7356438440703242244_n