ឯកឧត្តមស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិកាកណ្តាលចុះឃំុអូរតាប៉ោង


ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញចុះទៅ

សំណេះសំណាល ជាមួយយុវជនភូមិក្នុងឃំុស្វាយដូនកែវ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ និង ពន្យល់ណែនាំដល់យុវជនឲ្យរៀបចំធ្វើផែនការអភិវឌ្ឈន៍ និង ថែមទាំងបាន

ផ្តល់នូវលូ មុខកាត់ ១ម៉ែត្រ ចំនួន ៣ តាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

អូរតាប៉ោងលូ ឯឧ.សសអូរតាប៉ោង អូរតាប៉ោង